Hig Hopes Danco of Amber

Hig Hopes Danco of Amber

„Hop“

suka narodená 1.1.2017

Tituly: SKCH

Zdravotné vyšetrenia:
Luxácia patelly 0/0 negative
Ophtalmologické vyšetrenie: bez nálezu