Octavia Earl`s Legend

Octavia Earl`s Legend

„Oki“

Narodená 1.9.2013
Výška: 28cm

Tituly: 
Slovenský šampión krásy

Zdravotné vyšetrenia:
Luxácia patelly 0/0 negative
Ophtalmologické vyšetrenie z DNA PRA, PRCD N/N negative

WordPress Tables Plugin