Stella Bellisima Danco of Amber

Stella Bellissima Danco of Amber

"Stella"

Chovná suka narodená 10.02.2020

Tituly: 

Zdravotné vyšetrenia:
Ophtalmologické vyšetrenie: bez nálezu
Luxácia patelly: 0/0