Zuri White Angel Danco of Amber

Zuri White Angel Danco of Amber

„Žuri“

Sučka, narodená 23.12.2021.

Tituly:
Zdravotné vyšetrenia:
Ophtalmologické vyšetrenie bez nálezu. Luxácia patelly 0/0.

WordPress Tables Plugin