Octavia Earl`s Legend

Octavia Earl`s Legend

„Oki“ Narodená 1.9.2013 Výška: 28cm Tituly:  Slovenský šampión krásy Zdravotné vyšetrenia: Luxácia patelly 0/0 negative Ophtalmologické vyšetrenie z DNA PRA, PRCD N/N negative Octavia Earl’s Legend Octavia Earl’s Legend Octavia Earl’s Legend Octavia Earl’s Legend Octavia Earl’s Legend 8 mesiacov