Jacinthé Star Danco of Amber

Jacinthé Star of Amber

„Jacinta“

sučka, nar. 21.11.2017
Tituly: Slovenský šampión krásy
Zdravotné vyšetrenia: Luxácia patelly 0/0 negatívne. Ophtalmologické vyšetrenie: bez nálezu